Sửa chữa thiết bị

- Sửa chữa các thiết bị theo quy định sửa chữa của hãng.

- Dịch vụ sửa chữa ngoài thời gian bảo hành.