Mua cũ đổi mới

- Hỗ trợ định giá & thanh lý thiết bị cũ. - Giảm thiểu chi phí đầu tư mới.

- Dễ dàng nâng cấp/ tiếp cận công nghệ mới.